preloader

Llops i Daines

Edat

8 - 11 anys

Camisa

Groc

Petit grup

Sisena

Projecte

Acció

Lema

Tant com puc

Sortides

2 al trimestre amb la unitat
1 al trimestre amb l'Agrupament

Campaments

Durada: Entre 8 i 12 dies
Localització: Dins del territori català

We use cookies to give you the best experience.