preloader

Història

El 18 de setembre de 1965, un grup de nois, animats per tres joves de Sant Boi, es van reunir per primera vegada de manera formal amb l’objectiu de fundar l’actual Agrupament Escolta i Guia Sant Ramon Nonat. Aquesta iniciativa va arribar després de més de dos anys de sortides i acampades com a Aspirants d’Acció Catòlica. Durant aquesta reunió es va triar el nom de l’Agrupament: Agrupament Escolta Sant Ramon Nonat, juntament amb els colors distintius del foulard: verd i negre. Inicialment, es va començar amb una única branca o unitat: la secció unitària.

Un any més tard, l’any 1966, va afegir-se una segona unitat a l’Agrupament: els Llobatons.

Finalment, l’any 1967, la secció unitària es va dividir en les unitats de Ràngers i Pioners, donant lloc així a la composició completa de l’Agrupament amb les tres branques originals de l’escoltisme.

Cap als anys 70, va sorgir la idea de promoure la coeducació, que implicava que nens i nenes poguessin compartir els mateixos espais educatius dins de l’escoltisme. Aquest canvi es va fer evident quan les primeres noies van començar a participar en la unitat de Pioners, ja que fins aleshores l’Agrupament havia estat orientat exclusivament als nois. Amb la inclusió de les noies, l’Agrupament va canviar el seu nom a Agrupament Escolta i Guia Sant Ramon Nonat, i les unitats van adoptar noms dobles, masculins i femenins: Llops i Daines, Ràngers i Noies Guia, Pioners i Caravel·les.

L’any 1977, es va afegir la branca de Truc, que representava l’últim estadi educatiu abans que els membres assumissin responsabilitats com a adults.

La darrera unitat que es va establir va ser la de Castors i Llúdrigues, que va iniciar les seves activitats l’any 1990 sota el lideratge de Patricia Farré.

We use cookies to give you the best experience.