preloader

Castors i Llúdrigues

Edat

6 - 8 anys

Camisa

Taronja

Petit grup

Escamot

Projecte

Presa

Lema

Riu amunt

Sortides

2 al trimestre amb la unitat
1 al trimestre amb l'Agrupament

Campaments

Durada: Entre 6 i 8 dies
Localització: Dins del territori català

We use cookies to give you the best experience.