preloader

Pioners i Caravel·les

Edat

14 - 17 anys

Camisa

Vermella

Petit grup

Equip

Projecte

Empresa

Lema

Fent camí

Sortides

2 al trimestre amb la unitat
1 al trimestre amb l'Agrupament

Campaments

Durada: Determinat pel projecte de la unitat
Localització: Sense limitació. Poden sortir fora de Catalunya.

We use cookies to give you the best experience.