preloader

Truc

Edat

17 - 19 anys

Camisa

Verda

Petit grup

Persona

Projecte

Descoberta/Servei

Lema

Fent servei

Sortides

2 al trimestre amb la unitat
1 al trimestre amb l'Agrupament

Campaments

Durada: Determinat pel projecte de la unitat
Localització: Sense limitació. Poden sortir fora de Catalunya.

We use cookies to give you the best experience.